Samospoušť

Pořídí snímek pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště. Když máte být na snímku i vy, použijte 5sekundovou nebo 10sekundovou samospoušť, a pokud chcete omezit otřesy fotoaparátu způsobené stiskem spouště, použijte 2sekundovou samospoušť.

 1. Stiskněte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku → [Samospoušť].
  • Můžete také nastavit režim pohonu výběrem MENU(Nastavení snímání1) → [Režim pohonu].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.
 3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.
  Kontrolka samospouště bliká, zazní pípnutí a po uplynutí daného počtu sekund se pořídí snímek.

Podrobnosti o položkách menu

Režim určuje počet sekund, po jejichž uplynutí od stisknutí tlačítka spouště se pořídí snímek.

Samospoušť: 10 s
Samospoušť: 5 s
Samospoušť: 2 s

Tip

 • Pro ukončení odpočtu samospouště stiskněte tlačítko spouště znovu nebo stiskněte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku.
 • Nastavte [Zvukové signály] na [Vypnuto], aby nezaznělo pípnutí při spuštění samospouště.
 • Pokud chcete použít samospoušť v režimu řady, vyberte v režimu pohonu režim řady a pak vyberte MENU → (Nastavení snímání1) → [Nastavení řady][Samosp. běh. exp. ř.].

Poznámka

 • Samospoušť není k dispozici v následujících situacích:
  • Režim snímání je nastaven na [Plynulé panoráma].
  • [Sportovní akce] v rámci [Volba scény]
  • [Snímání úsměvu]