SteadyShot (video)

Při snímání videa nastaví efekt [SteadyShot]. Pokud nastavíte efekt [SteadyShot] na [Vypnuto] při používání stativu (prodává se samostatně), bude výsledkem přirozený snímek.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [SteadyShot] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Aktivní:
Poskytuje silnější efekt SteadyShot.
Standardní:
Při stabilních podmínkách snímání videa redukuje chvění fotoaparátu.
Vypnuto:
Nepoužívá [SteadyShot].

Poznámka

  • Pokud změníte nastavení pro [SteadyShot], změní se úhel pohledu.