Připojení k počítači

 1. Vložte do fotoaparátu dostatečně nabitý blok akumulátorů.
 2. Zapněte fotoaparát i počítač.
 3. Zkontrolujte, že [Spojení USB] v (Nastavení) je nastaveno na [Hrom.paměť].
 4. Fotoaparát připojte k počítači kabelem mikro USB (přiložen).
  • Propojte kabel mikro USB s multifunkčním terminálem/terminálem mikro USB na fotoaparátu.
  • Když připojíte fotoaparát k počítači poprvé, v počítači se může spustit postup pro rozpoznání fotoaparátu. Počkejte, až bude postup ukončen.
  • Pokud připojíte přístroj k počítači kabelem mikro USB při nastavení položky [Napájení USB] na [Zapnuto], bude napájení dodáváno z vašeho počítače. (Výchozí nastavení: [Zapnuto])
  • Použijte přiložený kabel USB nebo kabel, který odpovídá specifikacím USB.

Poznámka

 • Když je mezi počítačem a fotoaparátem připojení USB, počítač nezapínejte, nevypínejte, nerestartujte ani jej nebuďte z režimu spánku. Jinak může nastat porucha. Předtím než počítač zapnete, vypnete, restartujete nebo vzbudíte z režimu spánku, odpojte fotoaparát od počítače.