Prior. ob. víceb. měř.

Nastaví, zda fotoaparát měří jas na základě detekovaných obličejů, když je [Režim měření] nastaven na [Víceb.].

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Prior. ob. víceb. měř.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Fotoaparát měří jas na základě detekovaných obličejů.
Vypnuto:
Fotoaparát měří jas pomocí nastavení [Víceb.] bez detekce obličejů.

Poznámka

  • Když je režim snímání nastaven na [Inteligentní auto] nebo [Inteligentní auto], [Prior. ob. víceb. měř.] je napevno nastaveno na [Zapnuto].
  • Když je v [Nast. AF na obl./oko] funkce [Prior. obl./oka v AF] nastavena na [Zapnuto] a funkce [Detekce subjektu] nastavena na [Zvíře], [Prior. ob. víceb. měř.] nebude pracovat.