Import snímků do počítače bez použití počítačového softwaru

Import snímků do počítače Windows

Když se po vytvoření připojení USB mezi tímto přístrojem a počítačem spustí průvodce AutoPlay, klikněte na položku [Open folder to view files][OK][DCIM]. Poté zkopírujte požadované snímky do počítače.

Import snímků do počítače Mac

Přístroj připojte k počítači Mac. Dvakrát klikněte na nově rozpoznanou ikonu na ploše → na složku, v níž jsou uloženy snímky, které chcete importovat. Poté přetáhněte obrazový soubor na ikonu pevného disku.

Poznámka

  • Pro činnosti typu importování videozáznamů XAVC S nebo AVCHD do počítače použijte PlayMemories Home. (pouze Windows)
  • Soubory/složky videa AVCHD nebo XAVC S z připojeného počítače neupravujte ani je jinak nezpracovávejte. Soubory videosekvencí mohou být poškozeny nebo se mohou stát nepřehrávatelnými. Mazání ani kopírování videa AVCHD nebo XAVC S na paměťové kartě neprovádějte z počítače. Společnost Sony neodpovídá za problémy způsobené podobnými operacemi z počítače.
  • Pokud z připojeného počítače vymažete snímky nebo provedete jiné činnosti, může se stát, že soubor databáze obrazů nebude konzistentní. V takovém případě opravte soubor databáze obrazů.