Funkce zoomu dostupné s tímto přístrojem

Funkce zoomu přístroje poskytuje zoom s vyšším zvětšením kombinací různých rysů zoomu. Ikona zobrazená na displeji se mění podle zvolené funkce zoomu.

Obrázek lišty zoomu

 1. Rozsah optického zoomu
  Snímky se zvětší v rozsahu optického zoomu přístroje.

 2. Rozsah zoomu smart ()
  Zvětšuje snímky bez zhoršení původní kvality pomocí částečného ořezání snímku (pouze když je [Velik. sním. JPEG] nastavena na [M], [S] nebo [VGA]).

 3. Rozsah zoomu jasného snímku ()
  Zvětšení snímků proběhne s menším snížením kvality. Když nastavíte [Nastavení zoomu] na [Zoom s jasným obr.] nebo [Digitální zoom], můžete používat tuto funkci zoomu.

 4. Rozsah digitálního zoomu ()
  Můžete zvětšovat snímky pomocí zpracování snímku. Když nastavíte [Nastavení zoomu] na [Digitální zoom], můžete používat tuto funkci zoomu.

Poznámka

 • Výchozí nastavení pro [Nastavení zoomu] je [Pouze optický zoom].
 • Výchozí nastavení pro [Velik. sním. JPEG] je [L]. Chcete-li použít zoom smart, změňte [Velik. sním. JPEG] na [M], [S] nebo [VGA].
 • Funkce zoomu není při snímání panoramatických snímků k dispozici.
 • Funkce Smart zoom, zoom jasného snímku a digitální zoom nejsou k dispozici, když snímáte v následujících situacích:
  • [Formát souboru] je nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG].
  • [Nast. záznamu] je nastaveno na [120p]/[100p].
  • Při snímání s vysokou snímkovou frekvencí
  • Při nepřetržitém snímání s [Typ závěrky] nastaveným na [Auto] nebo [Elektronická závěrka]
 • Funkci zoomu Smart nemůžete používat u videa.
 • Funkce zoomu není k dispozici, když je displej nastaven na snímání HFR (vysoká snímková frekvence).
 • Když používáte funkci zoomu jinou než optický zoom, nastavení [Oblast ostření] je zrušeno a rámeček ostření se zobrazí tečkovaně. Funkce automatické ostření (AF) s prioritou na středu a okolo něj.
 • Když používáte funkci zoom Smart, zoom jasného snímku, nebo digitální zoom, je [Režim měření] uzamčen na [Víceb.].
 • Když používáte funkci zoom Smart, zoom jasného snímku nebo digitální zoom, nejsou následující funkce k dispozici:
  • Prior. obl./oka v AF
  • Prior. ob. víceb. měř.
  • Funkce sledování
  • Auto. rámování