Přehrávání videozáznamů

Přehrává nahraná videa.

 1. Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
 2. Vyberte video k přehrávání pomocí řídicího kolečka a stisknutím středu řídicího kolečka spusťte přehrávání.

Činnosti dostupné při přehrávání videa

Můžete provést pomalé přehrávání a nastavení hlasitosti atd. stisknutím spodní strany řídicího kolečka.

 • : Přehrávání
 • : Pauza
 • : Rychlý posun vpřed
 • : Rychlý posun vzad
 • : Pomalé přehrávání vpřed
 • : Pomalé přehrávání zpět
 • : Další soubor videa
 • : Předchozí soubor videa
 • : Zobrazí následující snímek
 • : Zobrazí předchozí snímek
 • : Video sním. pohybu (zobrazí sledování objektu v pohybu.)
 • : Zachytit foto
 • : Nastavení hlasitosti
 • : Zavře okénko

Tip

 • Při pauze jsou k dispozici: „pomalé přehrávání vpřed“, „pomalé přehrávání vzad“, „zobrazí následující snímek“ a „zobrazí předchozí snímek“.
 • Video soubory nahrané jinými přístroji možná nepůjdou na fotoaparátu přehrávat.

Poznámka

 • I když pořizujete video vertikálně, video se na displeji fotoaparátu zobrazí horizontálně.