Registrace obličeje (Výměna pořadí)

Když registrujete více obličejů, které mají mít prioritu, dostane prioritu první registrovaný obličej. Pořadí priorit lze změnit.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Registrace obličeje][Výměna pořadí].
  2. Vyberte obličej, u kterého chcete změnit pořadí priority.
  3. Vyberte cílové umístění.