Změna režimů snímání (Režim snímání)

Můžete nastavit režim snímání podle objektu, který chcete snímat, nebo funkce, kterou chcete upravit.

  1. Stiskněte tlačítko MODE (režim) a pak pomocí řídicího kolečka vyberte požadovaný režim snímání.

    • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].

Dostupné funkce

(Inteligentní auto):
Umožňuje snímat s automatickým rozpoznáním scény.
P (Program auto):
Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony (hodnota F)) nastavenou automaticky. Můžete také vybrat různá nastavení pomocí menu.
A (Priorita clony):
Umožňuje nastavit clonu a snímat, když chcete rozmazat pozadí atd.
S (Priorita závěrky):
Umožňuje snímat rychle se pohybující objekty atd. s ručním nastavením rychlosti závěrky.
M (Ruční expozice):
Umožňuje fotografovat statické snímky s požadovanou expozicí nastavením expozice (rychlosti závěrky a hodnoty clony (hodnota F)).
(Plynulé panoráma):
Umožňuje pořídit panoramatický snímek skládáním snímků.
SCN (Volba scény):
Umožňuje snímat s přednastavenými nastaveními podle scény.
MR (Vyvolat paměť):
Umožňuje pořídit snímek po vyvolání často používaných režimů nebo předem registrovaných číselných nastavení.
(Vys. sním. frekvence):
Umožňuje snímat videa s rychlejší snímkovou frekvencí, než je formát pro nahrávání, takže můžete nahrávat plynulá super zpomalená videa.
(Video):
Umožňuje změnit režim expozice pro nahrávání videa.
(Inteligentní auto):
Umožňuje snímat videa s automatickým rozpoznáním scény.