Hodnocení

Nahraným snímkům můžete přiřadit hodnocení na škále počtu hvězdiček ( - ), abyste usnadnili vyhledávání snímků.

  1. MENU(Přehrávání) → [Hodnocení].
    Objeví se obrazovka pro výběr snímku s hodnocením.
  2. Stisknutím levé/pravé strany řídicího kolečka zobrazíte snímek, ke kterému chcete přiřadit hodnocení, a pak stiskněte střed.
  3. Vyberte úroveň (Hodnocení) stisknutím levé / pravé strany řídicího kolečka a pak stiskněte střed.
  4. Pro ukončení obrazovky nastavení hodnocení stiskněte tlačítko MENU.

Tip

  • Hodnocení můžete také přiřadit při přehrávání snímků pomocí vlastní klávesy. Předem přiřaďte [Hodnocení] k požadované klávese pomocí [Vlastní klávesa] a pak stiskněte klávesu vlastní při přehrávání snímku, ke kterému chcete hodnocení přiřadit. Úroveň (Hodnocení) se změní pokaždé, když stisknete vlastní klávesu.

Poznámka

  • Hodnocení lze přiřadit pouze k fotografiím.