Kreativní styl

Umožňuje nastavit požadované zpracování snímku a jemné doladění kontrastu, sytost a ostrost pro každý styl snímku. Pomocí této funkce lze nastavit libovolnou expozici (rychlost závěrky a clonu), na rozdíl od režimu [Volba scény], kde si expozici upravuje přístroj.

 1. MENU(Nastavení snímání1)[Kreativní styl].
 2. Vyberte požadovaný styl pomocí horní/spodní strany řídicího kolečka.
 3. Pro nastavení (kontrast), (sytost) a (ostrost), vyberte požadovanou položku pomocí pravé/levé strany a pak vyberte hodnotu pomocí horní/spodní strany.

Podrobnosti o položkách menu

Standard:
Pro snímání různých scén s bohatou gradací a krásnými barvami.
Živé:
Sytost a kontrast se zvýší, aby snímky barevných scén a objektů, jako jsou květiny, jarní zeleň, modrá obloha nebo pohledy na moře, byly působivější.
Portrét:
Pro zachycení pokožky v měkkých tónech, ideální pro snímání portrétů.
Krajina:
Sytost, kontrast a ostrost se zvýší, aby scenérie působila živě a ostře. Více také vyniknou vzdálené krajiny.
Západ slunce:
Pro snímání krásné rudé barvy zapadajícího slunce.
Černobílá:
Pro pořizování snímků v černobílém tónu.
Sépie:
Pro pořizování sépiových snímků.

Nastavte [Kontrast], [Sytost] a [Ostrost]

[Kontrast], [Sytost], a [Ostrost] lze upravit pro každý přednastavený styl snímku například [Standard] a [Krajina].

Položku, která se má nastavit, vyberte stiskem pravé/levé stany řídicího kolečka, poté nastavte horní/spodní stranou řídícího kolečka její hodnotu.

Kontrast:
Čím vyšší hodnotu vyberete, tím víc bude zvýrazněn rozdíl světla a stínu, a tím větší bude efekt na snímku.
Sytost:
Čím vyšší hodnotu vyberete, tím živější bude barva. Když vyberete nižší hodnotu, bude barva snímku umírněná a tlumená.
Ostrost:
Nastaví ostrost. Čím vyšší je vybraná hodnota, tím více budou zdůrazněny obrysy, a čím nižší hodnota, tím více budou obrysy zjemněny.

Poznámka

 • [Kreativní styl] je napevno nastaven na [Standard] v následujících situacích
  • [Inteligentní auto]
  • [Volba scény]
  • [Inteligentní auto]
  • [Obrazový efekt] je nastaven na něco jiného než [Vypnuto].
  • [Profil obrazu] je nastaven na něco jiného než [Vypnuto].
 • Když je tato funkce nastavena na [Černobílá] nebo [Sépie], [Sytost] nelze nastavit.