Nastavení Wi-Fi: Nastav. příst. bodu

Přístupový bod můžete registrovat ručně. Před začátkem činnosti zkontrolujte název SSID přístupového bodu, bezpečnostní systém a heslo. U některých zařízení může být heslo přednastaveno. Podrobnosti vyhledejte v návodu k použití k přístupovému bodu nebo se obraťte na správce přístupového bodu.

 1. MENU (Síť) → [Nastavení Wi-Fi][Nastav. příst. bodu].
 2. Vyberte přístupový bod, který chcete registrovat.

  Když se na displeji zobrazí požadovaný přístupový bod: Vyberte požadovaný přístupový bod.

  Když se požadovaný přístupový bod nezobrazí na displeji: Vyberte [Ruční nastavení] a nastavte přístupový bod.

  • Pokud si vyberete [Ruční nastavení], zadejte název SSID přístupového bodu, poté vyberte bezpečnostní systém.
 3. Zadejte heslo a vyberte [OK].

  • Přístupové body bez symbolu (zámek) nevyžadují zadání hesla.
 4. Vyberte položku [OK].

Další položky nastavení

Podle stavu nebo způsobu zadávání přístupového bodu budete třeba chtít zadat více položek.

WPS PIN:
Zobrazí kód PIN, který jste zadali do připojeného zařízení.
Prioritní připojení:
Vyberte [Zapnuto] nebo [Vypnuto].
Nastavení IP adresy:
Vyberte [Auto] nebo [Manuál].
IP adresa:
Pokud zadáváte adresu IP ručně, zadejte danou adresu.
Maska podsítě/Výchozí brána:
Pokud jste nastavili [Nastavení IP adresy] na [Manuál], zadejte každou adresu podle svého síťového prostředí.

Poznámka

 • Chcete-li dát registrovanému přístupovému bodu prioritu v budoucnu, nastavte [Prioritní připojení] na [Zapnuto].