Ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu s Android (QR Code)

Tento přístroj můžete ovládat pomocí smartphonu, když připojíte smartphone k fotoaparátu pomocí QR Code.
Ujistěte se, že [Ovl. smartphonem] je nastaveno na [Zapnuto] výběrem MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem].

 1. MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem][Připojení].
  Na displeji přístroje se zobrazí QR Code (A) a SSID (B).

 2. Spusťte Imaging Edge Mobile na smartphonu a vyberte [Skenování QR Code sním. zařízení].
 3. Vyberte [OK] na displeji smartphonu.
  • Když se zobrazí hlášení, vyberte znovu [OK].
 4. Přečtěte smartphonem QR Code zobrazený na displeji fotoaparátu.
  Když je QR Code přečten, na displeji smartphonu se zobrazí hlášení [Propojit se snímacím zařízením?].
 5. Vyberte [OK] na displeji smartphonu.
  Smartphone se připojí k přístroji.
  • Nyní můžete pořizovat snímky dálkovým ovládáním a přitom kontrolovat kompozici na displeji smartphonu.

Tip

 • Když je QR Code přečtený, zaregistruje se do smartphonu SSID (DIRECT-xxxx) a heslo přístroje. To umožňuje snadné pozdější připojení smartphonu k fotoaparátu prostřednictvím Wi-Fi výběrem SSID. (Předem nastavte [Ovl. smartphonem] na [Zapnuto].)

Poznámka

 • Když komunikace Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) používají stejné frekvenční pásmo, může dojít k rušení radiových vln. Pokud je vaše spojení Wi-Fi nestabilní, můžete je zlepšit vypnutím funkce Bluetooth na smartphonu. Pokud to uděláte, nebude k dispozici funkce propojování informací o poloze.
 • Pokud natáčíte video a přitom používáte smartphone jako dálkový ovladač, displej přístroje ztmavne.
 • Pokud nemůžete připojit smartphone k přístroji pomocí QR Code, použijte SSID a heslo.