Vložení/vyjmutí bloku akumulátorů

  1. Otevřete kryt akumulátoru a paměťové karty posunutím přepínače.

  2. Vložte akumulátor a přitom jeho špičkou přidržujte západku (A), dokud akumulátor nezaklapne na místo.

    Obrázek znázorňující polohu západky

  3. Uzavřete kryt a poté zasuňte přepínač směrem ke straně LOCK.

Vyjímání bloku akumulátorů

Ujistěte se, že kontrolka přístupu nesvítí a vypněte fotoaparát. Poté zasuňte páčku pro uzamčení (A) a vyjměte blok akumulátorů. Dejte pozor, aby vám blok akumulátorů neupadl.

Obrázek znázorňující polohu západky