Auto HDR

Pořídí tři snímky s různou expozicí a zkombinuje snímky se správnou expozicí, jasnými částmi podexponovaného snímku a tmavými částmi přeexponovaného snímku, aby se vytvořily snímky s větším rozsahem gradace (vysoký dynamický rozsah). Nahraje se jeden snímek se správnou expozicí a jeden překládaný snímek.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [DRO/Auto HDR][Auto HDR].
 2. Vyberte požadované nastavení pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položkách menu

Auto HDR: Rozdíl expozice: Auto:
Opraví jas automaticky.
Auto HDR: Rozdíl expoz.: 1,0 EV ― Auto HDR: Rozdíl expoz.: 6,0 EV:
Nastaví rozdíl expozice, založený na kontrastu objektu. Vyberte úroveň optimalizace od 1,0 EV (slabá) do 6,0 EV (silná).
Například, pokud nastavíte hodnotu expozice na 2,0 EV, vytvoří se tři snímky s následujícími hodnotami expozice: −1,0 EV, správná expozice a +1,0 EV.

Tip

 • Závěrka se uvolní třikrát pro jeden snímek. Dávejte si pozor na následující:
  • Tuto funkci použijte, když je objekt nehybný nebo nebliká světlem.
  • Při snímáním neměňte kompozici.

Poznámka

 • Tato funkce není k dispozici, když [Formát souboru] je [RAW] nebo [RAW & JPEG].
 • [Auto HDR] není k dispozici v následujících režimech: snímání:
  • [Inteligentní auto]
  • [Plynulé panoráma]
  • [Volba scény]
 • Funkce [Auto HDR] není v následujících situacích k dispozici:
  • Když je vybráno [RŠ pom. více sním.].
  • Když je [Obrazový efekt] nastaveno na něco jiného než [Vypnuto].
  • Když je [Profil obrazu] nastaveno na něco jiného než [Vypnuto].
 • Nemůžete začít další snímek, dokud není proces snímání ukončen.
 • Možná nezískáte požadovaný efekt. Záleží na rozdílech v osvětlení objektu a podmínkách snímání.
 • Když se použije blesk, tato funkce nemá téměř žádný účinek.
 • Když je kontrast scény nízký nebo když dojde ke chvění přístroje nebo rozmazání objektu, možná nezískáte dobré snímky HDR. Přes nahraný snímek se zobrazí (chyba auto HDR) jako informace o tom, že fotoaparát zaznamenal rozmazání obrazu. Změňte kompozici nebo znovu pořiďte snímek a snažte se přitom vyhnout rozmazání.