RŠ při vys.ISO (fotografie)

Když snímáte s vysokou citlivostí ISO, přístroj redukuje šum, který je zřetelnější, když je citlivost přístroje vysoká.

  1. MENU (Nastavení snímání1)[RŠ při vys.ISO] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Normální:
Aktivuje normální redukci šumu při vysoké citlivosti ISO.
Nízké:
Aktivuje střední redukci šumu při vysoké citlivosti ISO.
Vypnuto:
Neaktivuje redukci šumu při vysoké citlivosti ISO. Vyberte tuto položku pro upřednostnění nastavení doby snímání.

Poznámka

  • [RŠ při vys.ISO] je napevno nastaveno na [Normální] v následujících režimech snímání:
    • [Inteligentní auto]
    • [Volba scény]
    • [Plynulé panoráma]
  • Když je [Formát souboru] nastavena na [RAW], není tato funkce k dispozici.
  • [RŠ při vys.ISO] nefunguje pro snímky RAW, když [Formát souboru] je [RAW & JPEG].