AF s detekcí fáze

Když jsou body AF s detekcí fáze v oblasti automatického ostření, přístroj použije kombinované automatické ostření AF s detekcí fáze a kontrastní AF.

Poznámka

  • Když je hodnota F vyšší než F 8, nelze používat AF s detekcí fáze. K dispozici je pouze kontrastní AF.
  • Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S HD] a [Nast. záznamu] je nastaveno na [120p]/[100p], nelze používat AF s detekcí fáze. K dispozici je pouze kontrastní AF.