Formát souboru (video)

Vybere formát souboru videa.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Formát souboru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Parametr Popis Co můžete dělat pomocí PlayMemories Home
XAVC S 4K Nahrává videa v rozlišení 4K (3840×2160). Videa můžete ukládat do počítače.
XAVC S HD Nahrává videa v přesvědčivější kvalitě než AVCHD s větším objemem dat. Videa můžete ukládat do počítače.
AVCHD Formát AVCHD má vyšší úroveň kompatibility s jinými zařízeními na ukládání dat, než jsou počítače. Videa můžete ukládat do počítače nebo vytvářet soubory ve formátu AVCHD.

Poznámka

  • Když nahráváte videa XAVC S 4K nebo XAVC S HD v 120p/100p, je doba dostupná pro nepřetržité nahrávání asi 5 minut. Zbývající doba pro nahrávání videa se zobrazí na displeji. Když je však [Tepl. auto. vyp. nap.] nastavena na [Vysoká], můžete nahrávat video nepřetržitě po dobu více než 5 minut. Pokud chcete nahrávat další část videa 4K nebo HD 120p/snímání videa 100p, vypněte fotoaparát a chvíli počkejte předtím, než začnete další část nahrávání. I když byla doba nahrávání méně než 5 minut, nahrávání se může ukončit na ochranu přístroje. Záleží na teplotě prostředí nahrávání.
  • Když je [Formát souboru] nastaven na [AVCHD], velikost souboru videa je omezena na asi 2 GB. Pokud velikost souboru videa při nahrávání dosáhne 2 GB, automaticky se vytvoří nový soubor videa.