Nastavení jazyka, data a času

Obrazovka nastavení pro jazyk, datum a čas se automaticky zobrazí, když zapnete přístroj poprvé, inicializujete přístroj nebo když se zcela vybije vnitřní nabíjecí zálohovací akumulátor.

 1. Zapněte fotoaparát.
  Objeví se obrazovka pro nastavení jazyka a pak obrazovka pro nastavení data a času.
 2. Vyberte si jazyk a pak stiskněte střed řídícího kolečka.
 3. Zkontrolujte, že je na obrazovce vybráno [Zadat] a pak stiskněte střed.
 4. Vyberte požadovanou zeměpisnou polohu a poté stiskněte střed.
 5. Pomocí horní/spodní strany řídicího kolečka nebo otáčením řídicího kolečka vyberte položku k nastavení, poté stiskněte střed.
 6. Nastavte [Letní čas], [Datum/čas] a [Formát data] pomocí horní/spodní/levé/pravé strany a pak stiskněte střed.
  • Když nastavíte [Datum/čas], bude půlnoc označena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
  • Když nastavujete [Datum/čas], změňte hodnoty pomocí horní/spodní strany.
 7. Pro nastavení dalších položek opakujte kroky 5 a 6, poté vyberte [Zadat] a stiskněte střed.

Udržení nastavení data a času

Fotoaparát má interní dobíjitelnou baterii, která zajišťuje uchování data a času a dalších nastavení, bez ohledu na to, zda je zapnuto či vypnuto napájení nebo zda je nabitý či vybitý akumulátor.

Chcete-li nabít interní nabíjecí zálohovací akumulátor, vložte nabitý blok akumulátorů zpět do fotoaparátu a ponechejte přístroj na 24 hodin nebo víc s vypnutým napájením.

Pokud se hodiny resetují při každém nabíjení bloku akumulátorů, je možné, že interní nabíjecí zálohovací akumulátor je opotřebovaný. Obraťte se na servis.

Tip

 • Pro nastavení data a času nebo zeměpisné polohy znovu po dokončení nastavení data a času vyberte MENU → (Nastavení) → [Nast.data/času] nebo [Nastavení oblasti].

Poznámka

 • Pokud je zadávání data a času přerušeno, stránka pro nastavení data a času se objeví při každém zapnutí fotoaparátu.