Tepl. auto. vyp. nap.

Nastaví teplotu fotoaparátu, při níž se fotoaparát při snímání automaticky vypne. Když je nastavena na [Vysoká], můžete pokračovat ve snímání, i když bude teplota fotoaparátu vyšší než normálně.

  1. MENU (Nastavení) → [Tepl. auto. vyp. nap.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Standardní:
Nastaví standardní teplotu, při níž se fotoaparát vypne.
Vysoká:
Nastaví teplotu, při níž se fotoaparát vypne, na vyšší než [Standardní].

Když je [Tepl. auto. vyp. nap.] nastavena na [Vysoká]

  • Nesnímejte, když držíte fotoaparát v ruce. Použijte stativ.
  • Když fotoaparát používáte příliš dlouho a držíte jej přitom v ruce, může to způsobit puchýře.

Doba nepřetržitého nahrávání videa, když je [Tepl. auto. vyp. nap.] nastavena na [Vysoká]

Doba dostupná pro nepřetržité snímání videa, když fotoaparát začne nahrávat s výchozími nastaveními poté, co bylo na chvíli vypnuto napájení, je následující. Následující hodnoty označují dobu od momentu, kdy fotoaparát začne nahrávat, do doby, kdy nahrávání skončí.

Okolní teplota: 20 °C
Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (HD): asi 30 minut
Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (4K): asi 30 minut
Okolní teplota: 30 °C
Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (HD): asi 30 minut
Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (4K): asi 30 minut
Okolní teplota: 40 °C
Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (HD): asi 20 minut
Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (4K): asi 20 minut

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, když fotoaparát není připojen prostřednictvím Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, když fotoaparát není připojen prostřednictvím Wi-Fi)

Poznámka

  • I když bude [Tepl. auto. vyp. nap.] nastavena na [Vysoká], nemusí se doba nahrávání pro videa změnit. Záleží na podmínkách nebo teplotě fotoaparátu.