Úroveň nahr. zvuku

Úroveň nahrávaného zvuku můžete nastavit při kontrole měření úrovně.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Úroveň nahr. zvuku].
  2. Vyberte požadovanou úroveň pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položkách menu

+:
Zesílí úroveň nahrávání zvuku.
-:
Ztlumí úroveň nahrávání zvuku.
Reset:
Obnoví výchozí záznamovou úroveň zvuku.

Tip

  • Pokud se ozvučené videosekvence natáčí s vysokou hlasitostí, nastavte parametr [Úroveň nahr. zvuku] na nižší úroveň. Záznam zvuku tak bude věrnější. Pokud se ozvučené videosekvence natáčí s nízkou hlasitostí, nastavte parametr [Úroveň nahr. zvuku] na vyšší úroveň, aby byl zvuk lépe slyšet.
  • Nastavení parametru [Úroveň nahr. zvuku] se použijí pro vestavěný mikrofon i pro vstup (mikrofon).

Poznámka

  • Bez ohledu na nastavení [Úroveň nahr. zvuku] je limiter vždy v činnosti.
  • [Úroveň nahr. zvuku] je dostupný pouze při nastavení režimu snímání na video.
  • [Úroveň nahr. zvuku] není při snímání s vysokou snímkovou frekvencí k dispozici.