Volba výstupu 4K (video)

Můžete nastavit, jak nahrávat videa a provádět výstup HDMI, když je fotoaparát připojen k externím nahrávacím nebo přehrávacím zařízením kompatibilním s 4K atd.

 1. Nastavte režim snímání na [Video] nebo [Inteligentní auto].
 2. Připojte fotoaparát k požadovanému zařízení kabelem HDMI.
 3. MENU (Nastavení) → [Volba výstupu 4K] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Pam. karta+HDMI:
Současně vysílá do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení a nahrává na paměťovou kartu fotoaparátu.
Jen HDMI(30p):
Vysílá video 4K ve 30p do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení, aniž by nahrával na paměťovou kartu fotoaparátu.
Jen HDMI(24p):
Vysílá video 4K ve 24p do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení, aniž by nahrával na paměťovou kartu fotoaparátu.
Jen HDMI(25p)*:
Vysílá video 4K ve 25p do externího nahrávacího/přehrávacího zařízení, aniž by nahrával na paměťovou kartu fotoaparátu.

*Pouze když [Volič NTSC/PAL] je nastaven na PAL.

Poznámka

 • Tuto položku lze nastavit, pouze když je fotoaparát v režimu videa a připojený k zařízení kompatibilnímu s 4K.
 • Když je nastaveno [Jen HDMI(30p)], [Jen HDMI(24p)] nebo [Jen HDMI(25p)], bude [Zobraz. info. HDMI] dočasně nastaveno na [Vypnuto].
 • Když je nastaveno [Jen HDMI(30p)], [Jen HDMI(24p)] nebo [Jen HDMI(25p)], počítadlo se neposunuje kupředu (nepočítá se skutečná doba nahrávání), když se video nahrává na externí nahrávací/přehrávací zařízení.
 • Při snímání videa 4k pomocí nastavení [Pam. karta+HDMI] nebudou videoklipy vysílány do zařízení připojeného kabelem, HDMI, pokud současně nahráváte proxy video. Pokud chcete provést výstup HDMI, nastavte [Zástupné nahráv.] na [Vypnuto]. (V takovém případě pokud nastavíte [Nast. záznamu] na jiné hodnoty s výjimkou [24p], snímek se nezobrazí na displeji fotoaparátu).
 • Když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S 4K] a fotoaparát je připojen pomocí HDMI, následující funkce budou částečně omezeny.
  • [Prior. obl./oka v AF]
  • [Prior. ob. víceb. měř.]
  • Funkce sledování