Nast. předs. prod.

Nastavení fotoaparátu jsou optimálně nakonfigurována pro situace, jako například snímání videa pro recenze produktů. Fotoaparát má tendenci zaostřit na objekty, které jsou mu blíže.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Nast. předs. prod.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Snímá s optimálními nastaveními pro recenze produktů. [Prior. obl./oka v AF] v [Nast. AF na obl./oko] a [SteadyShot] jsou uzamčeny na [Vypnuto].
Vypnuto:
Snímá v režimu běžného snímání.

Tip

 • Když přiřadíte [Nast. předs. prod.] k požadované klávese pomocí MENU → (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa], pokaždé, když stisknete klávesu, [Nast. předs. prod.] přepíná mezi [Zapnuto] a [Vypnuto].
  Ve výchozích nastaveních je [Nast. předs. prod.] přiřazena tlačítku C2.

Poznámka

 • [Nast. předs. prod.] není k dispozici v následujících režimech: snímání:
  • [Plynulé panoráma]
  • [Volba scény]
 • Nastavení pro [Nast. předs. prod.]nelze změnit při nahrávání videa.
 • Protože [SteadyShot] se nastaví na [Vypnuto], doporučujeme, abyste použili stativ.