Nast. info. o poloze

Aplikaci Imaging Edge Mobile můžete použít k získání informací o poloze ze smartphonu, který je připojen k fotoaparátu pomocí spojení Bluetooth. Získané informace o poloze můžete nahrát při snímání.

Příprava

Pokud chcete používat funkci fotoaparátu propojování informací o poloze, je třeba Imaging Edge Mobile.

Pokud se „Propojení informací o poloze“ nezobrazí na úvodní stránce Imaging Edge Mobile, je třeba předem provést následující kroky.

 1. Na svůj smartphone si nainstalujte aplikaci Imaging Edge Mobile.

  • Aplikaci Imaging Edge Mobile si můžete nainstalovat z obchodu s aplikacemi smartphonu. Pokud jste si aplikaci již nainstalovali, aktualizujte ji na nejnovější verzi.
 2. Přednahraný snímek přeneste do smartphonu pomocí funkce [Odeslat do smartph.] fotoaparátu.

  • Po přenosu snímku nahraného pomocí fotoaparátu do smartphonu, se objeví „Propojení informací o poloze“ na úvodní stránce aplikace.

Postup činnosti

Ikona smartphonu: Činnosti prováděné na smartphonu

Ikona fotoaparátu: Činnost prováděné na fotoaparátu

 1. Ikona smartphonu: Potvrďte, že funkce Bluetooth smartphonu je aktivována.

  • Neprovádějte párování Bluetooth na nastavovací obrazovce smartphonu. V krocích 2 až 7 se párování provede pomocí fotoaparátu a aplikace Imaging Edge Mobile.
  • Pokud provedete párování náhodně na obrazovce nastavení smartphonu v kroku 1, párování zrušte a pak proveďte párování podle kroku 2 až 7 pomocí fotoaparátu a aplikace Imaging Edge Mobile.
 2. Ikona fotoaparátu: Na fotoaparátu vyberte MENU(Síť) → [Nastavení Bluetooth][Funkce Bluetooth] [Zapnuto].

 3. Ikona fotoaparátu: Na fotoaparátu vyberte MENU(Síť) → [Nastavení Bluetooth][Párování] .

 4. Ikona smartphonu: Spusťte Imaging Edge Mobile na smartphonu a ťukněte na „Propojení informací o poloze“.

  • Pokud se „Propojení informací o poloze“ nezobrazí, řiďte se kroky ve výše uvedené části „Příprava“.

 5. Ikona smartphonu: Aktivujte [Propojení informací o poloze] na obrazovce nastavení [Propojení informací o poloze] aplikace Imaging Edge Mobile.

 6. Ikona smartphonu: Řiďte se instrukcemi na obrazovce nastavení [Propojení informací o poloze] aplikace Imaging Edge Mobile a pak vyberte ze seznamu svůj fotoaparát.

 7. Ikona fotoaparátu: Vyberte [OK], když se na displeji fotoaparátu objeví hlášení.

  • Párování fotoaparátu a Imaging Edge Mobile je dokončeno.
 8. Ikona fotoaparátu: Na fotoaparátu vyberte MENU (Síť) → [Nast. info. o poloze] [Propoj. info. o pol.] [Zapnuto].

  • Na displeji fotoaparátu se zobrazí (ikona získávání informací o poloze). Informace o poloze získaná ze smartphonu pomocí GPS atd. se nahrají při snímání.

Podrobnosti o položkách menu

Propoj. info. o pol.:
Nastaví, zda se budou získávat informace o poloze pomocí spojení se smartphonem.
Auto. korekce času:
Nastaví, zda se automaticky opraví nastavení data fotoaparátu podle informací z připojeného smartphonu.
Auto. nast. oblasti:
Nastaví, zda se automaticky opraví nastavení oblasti fotoaparátu podle informací z připojeného smartphonu.

Ikony zobrazené při získávání informací o poloze

(Získávání informací o poloze): Fotoaparát získává informace o poloze.

(Informace o poloze nelze získat): Fotoaparát nemůže získat informace o poloze.

(Připojení Bluetooth dostupné): Je provedeno připojení Bluetooth se smartphonem.

(Připojení Bluetooth není dostupné): Připojení Bluetooth se smartphonem není provedeno.

Tip

 • Informace o poloze lze propojit, když na vašem smartphonu běží aplikace Imaging Edge Mobile, i když je displej smartphonu vypnutý. Pokud však byl fotoaparát na chvíli vypnutý, informace o poloze se nemusí okamžitě propojit, když ho znovu zapnete. V tomto případě se informace o poloze propojí okamžitě po otevření obrazovky aplikace Imaging Edge Mobile ve smartphonu.
 • Když Imaging Edge Mobile nepracuje, například když smartphone restartujete, spusťte Imaging Edge Mobile, abyste obnovili propojování informací o poloze.
 • Pokud funkce propojování informací o poloze nepracuje správně, nahlédněte do následujících poznámek a proveďte párování znovu.
  • Potvrďte, že funkce Bluetooth smartphonu je aktivována.
  • Vymažte párovací informace pro fotoaparát registrované v nastaveních Bluetooth smartphonu.
  • Potvrďte, že fotoaparát není připojen k jiným zařízením pomocí funkce Bluetooth.
  • Potvrďte, že je [Režim letadlo] pro fotoaparát nastaveno na [Vypnuto].
  • Vymažte párovací informace pro fotoaparát registrovaný v Imaging Edge Mobile.
  • Proveďte [Reset síťových nast.] fotoaparátu.
 • Podrobnější instrukce naleznete na následující stránce podpory.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Poznámka

 • Když inicializujete fotoaparát, vymažou se také párovací informace. Před opětovným provedením párování nejprve vymažte párovací informace pro fotoaparát registrované v nastavení Bluetooth smartphonu a Imaging Edge Mobile.
 • Informace o poloze nebudou nahrány, když je nelze získat, například když je zrušeno připojení Bluetooth.
 • Fotoaparát lze spárovat s maximálně 15 zařízeními Bluetooth, ale informace o poloze lze propojit pouze s informacemi z jednoho smartphonu. Pokud chcete propojit informace o poloze s informacemi jiného smartphonu, vypněte funkci [Propojení informací o poloze] smartphonu, který je již propojen.
 • Pokud je spojení Bluetooth nestabilní, odstraňte všechny překážky, například lidi nebo kovové předměty mezi fotoaparátem a spárovaným smartphonem.
 • Když párujete fotoaparát a smartphone, ujistěte se, že používáte menu [Propojení informací o poloze] na Imaging Edge Mobile.
 • Pokud chcete použít funkci propojení informací o poloze, nastavte [Dálk. ovl. Bluetooth] na [Vypnuto].
 • Komunikační vzdálenost Bluetoothnebo Wi-Fi se může lišit podle podmínek používání.

Podporované smartphony

 Nejnovější informace naleznete na stránce podpory.

https://www.sony.net/iem/


 • Podrobnosti o verzích Bluetooth kompatibilních s vaším chytrým telefonem naleznete na webových stránkách svého smartphonu.