Inteligentní auto

Fotoaparát snímá s automatickým rozpoznáním scény.

  1. Tlačítko MODE (režim) → [Inteligentní auto] → stiskněte střed řídicího kolečka.
    • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
  2. Fotoaparát namiřte na objekt.
    Když fotoaparát rozpozná scénu, objeví se na displeji ikona pro rozpoznání scény.

  3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.

Poznámka

  • Přístroj nerozpozná scénu, když snímáte s funkcí zoomu jinou než optický zoom.
  • Za některých podmínek snímání přístroj možná nerozpozná scénu správně.
  • Pro režim [Inteligentní auto] je většina funkcí nastavena automaticky a nemůžete si zvolit nastavení sami.