Indikátor NAHRÁV.

Můžete si vybrat, zda se při nahrávání rozsvítí nahrávací kontrolka.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Indikátor NAHRÁV.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Při nahrávání se rozsvítí kontrolka nahrávání.
Vypnuto:
Při nahrávání se kontrolka nahrávání nerozsvítí.

Tip

  • Nastavte [Indikátor NAHRÁV.] na [Vypnuto], pokud je fotoaparátem zachyceno světlo kontrolky nahrávání odražené nějakým objektem, například zrcadlem.