Funkce dotyk. obsl.: Zaostření dotykem

[Zaostření dotykem] umožňuje specifikovat místo, na které chcete ostřit pomocí dotykového ovládání. Tato funkce je dostupná, když je [Oblast ostření] nastavena na jiný parametr než [Pohyblivý bod], [Rozšíř. pohybl. bod], [Sledování: Pohyblivý bod] nebo [Sledování: Rozšíř. pohybl. bod]. Předem vyberte MENU(Nastavení) → [Dotyková obsluha][Zapnuto].

 1. MENU(Nastavení snímání2) → [Funkce dotyk. obsl.][Zaostření dotykem].

Specifikace místa, kam chcete ostřit, v režimu fotografie

Můžete specifikovat místo, kde chcete ostřit, pomocí dotykového ovládání. Po dotyku na displej a určení polohy stiskněte tlačítko spouště napůl a zaostřete.

 1. Dotkněte se displeje.
  • Dotkněte se objektu, na který chcete zaostřit.
  • Pokud chcete zrušit ostření dotykem, dotkněte se ikony (Zrušit ostření) nebo stiskněte střed řídicího kolečka.
 2. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.
  • Stisknutím tlačítka spouště nadoraz snímejte.

Specifikace místa, kam chcete ostřit, v režimu videa (bodové ostření)

Fotoaparát bude ostřit na objekt, jehož se dotknete.

 1. Objektu, na který chcete zaostřit, se dotkněte před nahráváním nebo v průběhu nahrávání.
  • Pokud chcete zrušit bodové ostření, dotkněte se ikony (Zrušit ostření) nebo stiskněte střed řídicího kolečka.

Tip

 • Kromě funkce dotykového ostření jsou k dispozici také následující dotykové operace.
  • Když je [Oblast ostření] nastavena na [Pohyblivý bod], [Rozšíř. pohybl. bod], [Sledování: Pohyblivý bod] nebo [Sledování: Rozšíř. pohybl. bod], rámeček ostření lze přesunout dotykem.
  • Když je [Režim ostření] nastaven na [Ruč. zaost.], lze použít zvětšení zaostření dvojím ťuknutím na displej.

Poznámka

 • Funkce ostření dotykem není k dispozici v následujících situacích:
  • Když je režim snímání nastaven na [Plynulé panoráma].
  • Když je [Režim ostření] nastaven na [Ruč. zaost.].
  • Při používání digitálního zoomu