Citlivost sled. AF (video)

V režimu videa můžete nastavit citlivost AF.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Citlivost sled. AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Vysoká:
Nastaví citlivost AF na vysokou. Tento režim je užitečný, když nahráváte videa, ve kterých se objekt pohybuje rychle.
Standardní:
Nastaví citlivost AF na normální. Tento režim je užitečný, když jsou před objektem překážky nebo když je na místě plno lidí.

Poznámka

  • Když je [Nast. záznamu] nastaveno na [120p]/[100p], nelze používat [Citlivost sled. AF].