Prohlížení snímků na televizoru pomocí kabelu HDMI

K prohlížení snímků uložených na tomto přístroji na televizoru je třeba kabel HDMI (prodává se samostatně) a televizor HD vybavený konektorem HDMI.

 1. Vypněte přístroj i televizor.
 2. Připojte konektor mikro HDMI tohoto přístroje ke konektoru HDMI televizoru pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně).

 3. Zapněte televizor a přepněte vstup.
 4. Zapněte přístroj.

  Snímky pořízené přístrojem se objeví na obrazovce televizoru.

 5. Vyberte snímek pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.
  • Displej fotoaparátu na obrazovce přehrávání nesvítí.
  • Pokud není zobrazena obrazovka přehrávání, stiskněte tlačítko (přehrávání).

„BRAVIA“ Sync

Když připojíte přístroj k televizoru, který podporuje „BRAVIA“ Sync, kabelem HDMI (prodává se samostatně), můžete ovládat funkce přehrávání přístroje dálkovým ovládáním televizoru.

 1. Po provedení výše uvedených kroků připojte fotoaparát k televizoru, vyberte MENU (Nastavení)[Nastavení HDMI][OVLÁDÁNÍ HDMI][Zapnuto].
 2. Stiskněte tlačítko SYNC MENU na dálkovém ovládání televizoru a vyberte požadovaný režim.
 • Pokud připojíte fotoaparát k televizoru pomocí kabelu HDMI, budou dostupné položky menu omezené.
 • Pouze televizory, které podporují „BRAVIA“ Sync, mohou poskytovat činnosti SYNC MENU. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přiloženém k televizoru.
 • Pokud přístroj nežádoucím způsobem reaguje na dálkové ovládání televizoru v době, kdy je prostřednictvím připojení HDMI připojen k televizoru jiného výrobce, vyberte MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI][OVLÁDÁNÍ HDMI][Vypnuto].

Tip

 • Tento přístroj je kompatibilní se standardem PhotoTV HD. Pokud připojíte zařízení kompatibilní se Sony PhotoTV HD kabelem HDMI (prodává se samostatně), bude televizor nastaven na obrazovou kvalitu vhodnou k prohlížení fotografií, a vy si budete moci užívat nového světa fotografií v úžasné vysoké kvalitě.
 • Přístroj můžete připojit k zařízením kompatibilním se Sony PhotoTV HD prostřednictvím konektoru USB a kabelu USB.
 • PhotoTV HD umožňuje vysokou kvalitu detailů, ostré a jasné barvy a zřetelnou strukturu.
 • Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném ke kompatibilnímu televizoru.

Poznámka

 • Nepřipojujte přístroj a další zařízení využitím jejich výstupních konektorů. Jinak může nastat porucha.
 • Některá zařízení možná nebudou správně pracovat po připojení k tomuto přístroji. Například je možné, že nepůjde obraz nebo zvuk.
 • Použijte kabel HDMI s logem HDMI nebo originální kabel Sony.
 • Použijte kabel HDMI který je kompatibilní s konektorem mikro HDMI přístroje a konektorem HDMI televizoru.
 • Když je [Výstup TC] nastaven na [Zapnuto], snímek možná nebude správně vyslán do televizoru nebo nahrávacího zařízení. V takových případech nastavte [Výstup TC] na [Vypnuto].
 • Pokud se snímky neobjeví na obrazovce televizoru správně, vyberte MENU (Nastavení)[Nastavení HDMI][Rozlišení HDMI][2160p/1080p], [1080p] nebo [1080i] podle televizoru, který se má připojit.
 • Když při výstupu HDMI přepnete video z 4K na obrazovou kvalitu HD nebo opačně, nebo změníte video na jinou snímkovou frekvenci nebo jiný barevný režim, displej může ztmavnout. Nejedná se o závadu.
 • Když je [Zástupné nahráv.] nastaveno na [Zapnuto], nelze vysílat snímky do zařízení HDMI při nahrávání videa 4K.