Vkládání/vyjímání paměťové karty

Vysvětlí, jak vložit paměťovou kartu (prodává se samostatně) do přístroje.

  1. Otevřete kryt akumulátoru a paměťové karty posunutím přepínače.

  2. Vložte paměťovou kartu.

    • Pokud je oříznutý roh paměťové karty nasměrován jako na vyobrazení, kartu zasuňte do slotu, dokud nezaklapne. Vložte paměťovou kartu správně. Pokud to neuděláte, může nastat porucha.
  3. Uzavřete kryt a poté zasuňte přepínač směrem ke straně LOCK.

Tip

  • Když používáte paměťovou kartu s fotoaparátem poprvé, doporučuje se kartu ve fotoaparátu naformátovat pro stabilnější výkon karty.

Vyjímání paměťové karty

Otevřete kryt paměťové karty a ujistěte se, že kontrolka přístupu (A) nesvítí, a pak jednou zatlačte na paměťovou kartu, abyste ji vytáhli.

Obrázek znázorňující polohu kontrolky přístupu