Kvalita JPEG (fotografie)

Vybere obrazovou kvalitu JPEG, když je [Formát souboru] nastaveno na [RAW & JPEG] nebo [JPEG].

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Kvalita JPEG] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Extra jemné/Jemné/Standard:
Protože kompresní poměr narůstá z [Extra jemné] na [Jemné] na [Standard], ve stejném pořadí se zmenšuje velikost souboru. Tím se umožní nahrát více souborů na jednu paměťovou kartu, ale obrazová kvalita je nižší.