R. Mřížky

Nastaví, zda se zobrazí rastr mřížky. Rastr mřížky vám pomůže upravit kompozici snímků.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [R. Mřížky] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Pravidlo třet. mřížky:
Hlavní objekty umístěte poblíž jedné z čar mřížky, která rozděluje snímek na třetiny, abyste získali dobře vyváženou kompozici.
Čtvercová mřížka:
Čtverce mřížky usnadňují ověření vodorovné úrovně kompozice. To je užitečné při posuzování kompozice při snímání krajin, záběrů zblízka nebo když používáte fotoaparát ke skenování.
Diag. + čtv. mřížka:
Umístěním objektu na příčnou čáru vyjádříte povznášející a silné city.
Vypnuto:
Nezobrazí rastr mřížky.