Efekt hladké pleti

Slouží k nastavení efektu použitého k fotografování s vyhlazením pleti ve funkci Detekce obličejů.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Efekt hladké pleti] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Vypnuto:
Nepoužije funkci [Efekt hladké pleti].

Zapnuto:
Použije [Efekt hladké pleti]. Můžete vybrat úroveň efektu stisknutím pravé / levé strany řídicího kolečka.

Poznámka

 • [Efekt hladké pleti] není k dispozici, když [Formát souboru] je [RAW].
 • [Efekt hladké pleti] není k dispozici pro snímky RAW, když [Formát souboru] je [RAW & JPEG].
 • [Efekt hladké pleti] se neaplikuje na fotografie pořízené pomocí funkce Dual REC.
 • Funkce [Efekt hladké pleti] není v následujících situacích k dispozici:
  • Když je režim snímání nastaven na [Plynulé panoráma].
  • Při snímání v pohotovostním režimu nebo při nahrávání s režimem snímání nastaveným na [Vys. sním. frekvence]
  • Když je režim snímání nastaven na [Krajina], [Západ slunce], [Noční scéna], [Domácí mazlíček], [Jídlo] nebo [Ohňostroj] v [Volba scény]
  • Když je [Obrazový efekt] nastaven na [Posterizace]
  • Při používání funkce digitálního zoomu
 • Když je režim snímání nastaven na [Video], není [Efekt hladké pleti] k dispozici v následujících situacích.
  • [Formát souboru] je nastaven na [XAVC S 4K] a [Zástupné nahráv.] je nastaveno na [Zapnuto].
  • [Formát souboru] je nastaven na [XAVC S 4K], [Nast. záznamu] je nastaveno na [30p 100M] nebo [30p 60M] a [Volba výstupu 4K] je nastavena na [Pam. karta+HDMI].
  • [Formát souboru] je nastaven na [XAVC S 4K] a [Dálkově z počítače] je nastaveno na [Zapnuto].
  • [Formát souboru] je nastaven na [XAVC S 4K] a používá se [Ovl. smartphonem].
  • [Formát souboru] je nastaven na [XAVC S HD] a [Nast. záznamu] je nastaveno na [120p]/[100p].
 • Když je režim snímání [Video] nebo [Inteligentní auto] a [Formát souboru] je nastaven na [XAVC S 4K], efekt se neaplikuje na snímek na displeji při snímání, ale aplikuje se na nahraný snímek.