Kontinuální snímání

Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě.

 1. Vyberte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku → [Kontinuální snímání].
  • Můžete také nastavit nepřetržité snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim pohonu].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položkách menu

Kontinuální snímání: Hi /Kontinuální snímání: Mid/Kontinuální snímání: Lo


Typ nepřetržitého snímání Typ závěrky: Mechanická závěrka Typ závěrky: Auto/Elektronická závěrka
Kontinuální snímání: Hi Maximálně 24 snímků za sekundu*
Kontinuální snímání: Mid Maximálně 10 snímků za sekundu* Maximálně 10 snímků za sekundu*
Kontinuální snímání: Lo Maximálně 3 snímku za sekundu Maximálně 3 snímku za sekundu

*Když je hodnota F větší než F8, je ostření uzamčeno na nastavení při prvním snímku.

Tip

 • Pro nepřetržité nastavování ostření a expozice při nepřetržitém snímání nastavte následovně:
  • [Režim ostření]: [Průběžné AF]

Poznámka

 • Nepřetržité snímání není k dispozici v následujících situacích:
  • Režim snímání je nastaven na [Plynulé panoráma].
  • Režim snímání je nastaven na [Volba scény] a je vybrána scéna jiná než [Sportovní akce].
  • [Obrazový efekt] je nastaven na následující: [Měkké zaostření] [Malování HDR] [Mono. s bohat. tóny] [Miniatura] [Akvarel] [Ilustrace]
  • [DRO/Auto HDR] je nastaven na [Auto HDR].
  • [ISO] je nastaven na [RŠ pom. více sním.].
  • Používá se [Snímání úsměvu].
 • Když je [Typ závěrky] nastaven na [Mechanická závěrka], rychlost nepřetržitého snímání nelze nastavit na [Kontinuální snímání: Hi].
 • Rychlost nepřetržitého snímání se sníží, když snímáte s bleskem.