Zvětšit vých. pol.

Nastaví původní polohu při zvětšování snímku při přehrávání.

  1. MENU (Přehrávání) → [Zvětšit vých. pol.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Poloha zaostření:
Zvětší snímek z bodu ostření při snímání.

Střed:
Zvětší snímek ze středu displeje.