Panoráma: Směr

Nastaví směr, kterým se bude pohybovat fotoaparátem při snímání panoramatických snímků.

  1. MENU(Nastavení snímání1) → [Panoráma: Směr] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vpravo:
Pohybujte fotoaparátem zleva doprava.
Vlevo:
Pohybujte fotoaparátem zprava doleva.
Nahoru:
Pohybujte fotoaparátem zespodu nahoru.
Dolů:
Pohybujte fotoaparátem shora dolů.