Auto. pom. závěr. (video)

Nastavte, zda se při nahrávání videa bude rychlost závěrky nastavovat automaticky, když je objekt tmavý.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Auto. pom. závěr.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Používá automatickou pomalou závěrku. Při snímání na tmavých místech se rychlost závěrky automaticky zpomalí. Když nahráváte na tmavých místech, můžete šum na videu redukovat použitím pomalé rychlosti závěrky.
Vypnuto:
Nepoužívá automatickou pomalou závěrku. Nahrané video bude tmavší, než když je vybráno [Zapnuto], ale můžete nahrávat videa s hladšími přechody a menším rozmazáním objektů.

Poznámka

  • Funkce [Auto. pom. závěr.] nepracuje v následujících situacích:
    • Při snímání s vysokou snímkovou frekvencí
    • (Priorita závěrky)
    • (Ruční expozice)
    • Když je [ISO] nastaven na něco jiného než [ISO AUTO]