Or.exp. DRO

Můžete nahrát celkem tři snímky, každý s různým stupněm hodnoty optimalizace dynamického rozsahu.

  1. Vyberte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku → [Or.exp. DRO].
    • Můžete také nastavit režim pohonu výběrem MENU(Nastavení snímání1) → [Režim pohonu].
  2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.
  3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.

Podrobnosti o položce menu

Or.exp. DRO: Lo:
Nahraje sérii tří snímků s malými změnami v hodnotě optimalizace dynamického rozsahu (Lv 1, Lv 2 a Lv 3).
Or.exp. DRO: Hi:
Nahraje sérii tří snímků s velkými změnami v hodnotě optimalizace dynamického rozsahu (Lv 1, Lv 3 a Lv 5).

Poznámka

  • V automatickém náhledu se zobrazí poslední záběr.