Živé streamování videa a zvuku (Streamování USB) (video)

K fotoaparátu můžete připojit počítač atd. a použít video a zvuk z fotoaparátu pro streamování nebo webové konferenční služby.

Tuto funkci lze používat se systémovým softwarem (firmwarem) fotoaparátu verze 2.00 nebo novějším.

 1. Nastavte fotoaparát do režimu nahrávání videa a nastavte expozici, zaostření atd.
 2. Vyberte MENU (Nastavení snímání2) → [Streamování USB].
  Na displeji fotoaparátu se zobrazí [Streamování USB:Nepřipojeno].
 3. Řiďte se instrukcemi na displeji a připojte fotoaparát pomocí kabelu USB k počítači nebo jinému zařízení.
  Na displeji fotoaparátu se zobrazí [Streamování USB:Pohotovost] a fotoaparát se přepne do pohotovostního stavu pro streamování.
  • Použijte kabel nebo adaptér, který odpovídá konektoru na zařízení, které chcete připojit.
 4. Začněte streamovat prostřednictvím služby pro živé streamování / webové konference.
  Na displeji fotoaparátu se zobrazí [Streamování USB:Výstup].
  • Pro ukončení [Streamování USB] stiskněte tlačítko MODE nebo střed řídicího kolečka. Fotoaparát se vrátí do režimu nahrávání videa.

Připojení pomocí kabelu USB

Pokud je zapnuto napájení fotoaparátu, když je připojen kabel USB, nelze [ Streamování USB] provést. Odpojte kabel USB, proveďte [Streamování USB] a poté kabel USB znovu připojte.

Tip

 • Pokud přiřadíte funkci [Streamování USB] vlastní klávese, můžete [Streamování USB] spustit pouhým stisknutím klávesy.
 • Nastavení nahrávání videa (zaostření, expozice atd.) před provedením [Streamování USB] budou použita i pro živé streamování videa. Před začátkem streamování upravte nastavení pro nahrávání videa.
 • Pokud přiřadíte rychlost závěrky, citlivost ISO atd. řídicímu kolečku nebo je zaregistrujete do nabídky funkcí, můžete tyto hodnoty upravovat i při streamování USB.
 • Pokud přiřadíte funkci [Nast. předs. prod.] nebo [Rozmazané pozadí] klávese [Vlastní klávesa], můžete tuto funkci používat i při streamování USB.
 • Formát streamovaných dat je následující.
  • Formát videa: MJPEG
  • Rozlišení: HD720 (1280 × 720)
  • Snímková frekvence: 30 sn./s / 25 sn./s
  • Formát zvuku: PCM, 48 kHz, 16 bitů, 2 kanály
 • Při streamování USB je fotoaparát napájen z počítače. Pokud chcete spotřebovat co nejméně energie z počítače, nastavte [Napájení USB] na [Vypnuto].

Poznámka

 • Když je spuštěno [Streamování USB], nelze provádět následující operace.
  • Záznam streamovaného videa
  • Činnosti na obrazovce menu
  • Přechod na obrazovku přehrávání
  • Snímání kvůli vlastnímu vyvážení bílé
  • Dálkově z počítače
  • Ovl. smartphonem
 • Když je spuštěno [Streamování USB], jsou zakázány následující funkce.
  • Zaháj. úsp. energie
  • Autom. vyp. displeje