Zobr. obl. průb. AF

Můžete nastavit, zda se zobrazí oblast, která je zaostřena, když je [Oblast ostření] nastavena na [Široká] nebo [Zóna] v režimu [Průběžné AF].

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Zobr. obl. průb. AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Zobrazí zaostřenou oblast ostření.
Vypnuto:
Nezobrazí zaostřenou oblast ostření.

Poznámka

  • Když je [Oblast ostření] nastavena na něco z následujícího, rámečky ostření v oblasti, na kterou je zaostřeno, zezelenají:
    • [Střed]
    • [Pohyblivý bod]
    • [Rozšíř. pohybl. bod]