Pomocí tlačítka Fn (Funkce) (Nabídka funkcí)

Nabídka funkcí je nabídka 12 funkcí. Zobrazí se ve spodní části obrazovky, když v režimu snímání stisknete tlačítko Fn (Funkce). K často používaným funkcím se dostanete rychleji, když je zaregistrujete do nabídky funkcí.


Tip

 • Můžete registrovat dvanáct funkcí do nabídek funkcí pro snímání fotografií a snímání videa.
 • Funkce můžete vyvolat rychleji, když použijete funkci vlastní klávesy a přiřadíte často používané funkce k požadovaným klávesám spolu s nabídkou funkcí. Příbuzné funkce naleznete v „Příbuzné téma“ ve spodní části této stránky.
 1. Stiskněte tlačítko Fn (Funkce) v režimu snímání.

 2. Vyberte požadovanou funkci stisknutím horní/spodní/levé/pravé části řídicího kolečka.

 3. Požadované nastavení vyberte otočením řídicího kolečka a stiskněte střed řídicího kolečka.

Úprava nastavení z vyhrazených obrazovek nastavení

Vyberte požadovanou funkci v kroku 2 a stiskněte střed řídicího kolečka. Objeví se vyhrazená obrazovka nastavení pro funkci. Při nastavování postupujte podle pokynů (A).

Obrázek znázorňující polohu pokynů


Změna funkcí v nabídce funkcí (Nast. nabídky funkcí)

Následuje postup pro změnu [Režim pohonu] v nabídce funkcí pro fotografie na [R. Mřížky].

 • Ke změně nabídky funkcí videa vyberte v kroku 2 položku nabídky pro video.
 1. MENU → (Nastavení snímání2) → [Nast. nabídky funkcí].
 2. Vyberte (Režim pohonu) z dvanácti položek v nabídce funkcí pro fotografie pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka a pak stiskněte střed.
 3. Posuňte se na obrazovku [Displej/Auto prohlížení] pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka. Pak vyberte [R. Mřížky] a stiskněte střed řídicího kolečka.
  • (R. Mřížky) se zobrazí na místě, kde předtím byl (Režim pohonu) v nabídce funkcí.