Režim pohonu

Vyberte správný režim pro objekt, například snímání jednoho snímku, nepřetržité snímání nebo snímání řady.

  1. Vyberte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku → požadované nastavení.
    • Můžete také nastavit režim pohonu výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim pohonu].
  2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položkách menu

Jeden snímek :
Normální režim snímání.
Kontinuální snímání :
Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě.
Samospoušť :
Pořídí snímek pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště.
Samospoušť(kont.) :
Pořídí určený počet snímků pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště.
Nepř. expoziční řada :
Zaznamenává snímky během přidržování spouště, každý snímek s odlišnou úrovní expozice.
Exp. řada, jeden sní. :
Pořídí specifikovaný počet snímků, jeden po druhém, každý s různým stupněm expozice.
Or.vyváž.bílé :
Pořídí celkem tři snímky, každý s různým barevným tónem, podle zvolených nastavení pro vyvážení bílé, teplotu barvy a barevný filtr.
Or.exp. DRO :
Zaznamená celkem tři snímky, každý s odlišnou úrovní optimalizace dynamického rozsahu.

Poznámka

  • Když je režim snímání nastaven na [Volba scény] a je vybrána [Sportovní akce], nelze provést [Jeden snímek].