Používání blesku (prodává se samostatně)

Ve tmavém prostředí použijte při snímání blesk k osvětlení objektu. Blesk také můžete použít jako prevenci chvění fotoaparátu.

Podrobnosti k blesku naleznete v návodu k obsluze blesku.

 1. Nasaďte blesk (prodává se samostatně) na přístroj.

 2. Snímejte po zapnutí blesku, a když je plně nabitý.
  (Ikona nabíjení blesku) bliká: probíhá nabíjení
  (Ikona nabíjení blesku) svítí: nabíjení je dokončeno
  • Dostupné režimy blesku závisejí na režimu a funkci snímání.

Poznámka

 • Při nahrávání videa nelze používat blesk. (Při používání blesku (prodává se samostatně) se světlem LED, můžete použít světlo LED.)
 • Před nasazováním/sundáváním doplňků, například blesku do/z vícefunkčních sáněk, přístroj nejprve vypněte. Při nasazování doplňků se ujistěte, že je doplněk k přístroji připevněn pevně.
 • Nepoužívejte vícefunkční sáňky s komerčně dostupným bleskem, který má napětí 250 V nebo více nebo má opačnou polaritu než fotoaparát. Jinak může nastat porucha.
 • Pokud používáte blesk k pořizování vlastních fotografií, dejte pozor, abyste nestáli přímo ve světle, protože blesk na krátkou vzdálenost zhasne.
 • Když snímáte s externím bleskem, mohou se na snímku objevit světlé a tmavé pruhy, pokud je rychlost závěrky nastavena na hodnotu vyšší než 1/4000 sekundy. Pokud k tomu dojde, Sony doporučuje snímání v ručním režimu blesku a nastavení úrovně blesku na úroveň 1/2 nebo vyšší.
 • Podrobnosti o kompatibilních doplňcích pro víceúčelové sáňky naleznete na webových stránkách Sony nebo se obraťte na svého prodejce Sony nebo místní autorizovaný servis Sony.