Napájení USB

Když je přístroj připojen k počítači nebo zařízení USB, nastaví, zda se napájení bude dodávat kabelem mikro USB.

  1. MENU (Nastavení) → [Napájení USB] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Když je přístroj připojen k počítači atd., bude napájení dodáváno do přístroje kabelem mikro USB.
Vypnuto:
Když je přístroj připojen k počítači atd., nebude napájení dodáváno do přístroje kabelem mikro USB.


Činnosti dostupné při napájení pomocí kabelu USB

Následující tabulka ukazuje, které činnosti jsou dostupné/nedostupné při napájení pomocí kabelu USB.

Činnost Dostupná/Nedostupná
Snímání Dostupný
Přehrávání snímků Dostupný
Připojení Wi-Fi/Bluetooth Dostupný
Nabíjení bloku akumulátorů Nedostupný
Zapnutí fotoaparátu bez vloženého bloku akumulátorů Nedostupný

Poznámka

  • Pro dodávky napájení kabelem USB vložte blok akumulátorů do přístroje.