Přiřazování často používaných funkcí tlačítkům (Vlastní klávesa)

Funkci vlastní klávesy můžete používat k přiřazení funkcí, které používáte nejčastěji, ke snadno ovladatelným klávesám. To umožňuje přeskočit proces výběru položek z MENU, takže můžete vyvolávat funkce rychleji. Můžete také přiřadit [Nenastaveno] ke snadno ovladatelným klávesám, abyste zamezili náhodnému nastavení.,


Můžete zvlášť přiřazovat funkce k vlastním klávesám pro režim snímání fotografií (Vlastní klávesa), režim snímání videa (Vlastní klávesa), a režim přehrávání (Vlastní klávesa).

 • Přiřaditelné funkce se liší podle kláves.

Funkce můžete přiřadit následujícím klávesám.

Obrázek znázorňující klávesy, ke kterým lze přiřadit požadované funkce

 1. Uživatel. tlačítko 1
 2. Tlačítko Fn/
 3. Prostřední tlačítko /Levé tlačítko/Pravé tlačítko
 4. Uživatel. tlačítko 2


Tip

 • Funkce můžete vyvolávat rychleji, když použijete nabídku funkcí pro konfiguraci každého nastavení přímo z tlačítka Fn, spolu s vlastními klávesami. Příbuzné funkce naleznete v „Příbuzné téma“ ve spodní části této stránky.

Následuje postup pro přiřazení funkce [AF podle oka] k tlačítku C2.

 1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa].
  • Pokud chcete přiřadit funkci, kterou budete vyvolávat při snímání videa, vyberte [Vlastní klávesa]. Pokud chcete přiřadit funkci, kterou budete vyvolávat při přehrávání snímků, vyberte [Vlastní klávesa].
 2. Posuňte se na obrazovku [Zadní] pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka. Pak vyberte [Uživatel. tlačítko 2] a stiskněte střed řídicího kolečka.
 3. Tiskněte levou/pravou stranu řídicího kolečka, dokud se nezobrazí [AF podle oka]. Vyberte [AF podle oka] a pak stiskněte střed.
  • Pokud stisknete tlačítko C2 v režimu snímání fotografií a budou detekovány oči, aktivuje se [AF podle oka] a fotoaparát zaostří na oči. Pořizujte snímky s přidrženým tlačítkem C2.

Poznámka

 • Když přiřadíte [Použít Vlastní ()] k vlastní klávese pomocí [Vlastní klávesa], ale funkce je v režimu snímání videa nedostupná, například [Kvalita JPEG] nebo [Režim blesku], nebude funkce vyvolána, když klávesu stisknete v režimu snímání videa.
 • Pokud přiřadíte [Pou. Vlastní (/)] k vlastní klávese pomocí [Vlastní klávesa], fotoaparát přepne do režimu snímání a vyvolá přiřazenou funkci, když klávesu stisknete v režimu přehrávání.