Přímé ruční ostření (DMF)

Po automatickém zaostření můžete jemně dolaďovat ostření ručně, což vám umožní zaostřit na objekt mnohem rychleji, než kdybyste používali ruční ostření od začátku. To je výhodné například v situacích, kdy snímáte makro.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Režim ostření][Přímé ruč.zaos.].
 2. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte automaticky.
 3. MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavit zaostření].

  Objeví se obrazovka pro ruční zaostřování.

  • Obrazovku pro ruční zaostřování lze také zobrazit stisknutím klávesy, ke které bylo přiřazeno [Standard ostření] pomocí [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa].

 4. Pro zaostření stiskněte levou / pravou stranu řídicího kolečka nebo otočte řídicím kolečkem.
  • Ohnisková vzdálenost se zobrazí na displeji.
  • Pro umožnění jemného nastavení zaostření za různých podmínek lze indikátor ostření přesunout za nekonečno. Když chcete ostřit na nekonečno, neposunujte indikátor na konec lišty. Místo toho upravte zaostření při kontrole displeje atd.
  • Chcete-li se vrátit na obrazovku snímání, stiskněte střed řídicího kolečka.
 5. Domáčknutím spouště vyfotografujte snímek.

Tip

 • Pomocí [Asistent MF] můžete ručně zaostřit snadněji, protože snímek se automaticky zvětší při ručním nastavení ostření. Při zobrazení zvětšeného snímku můžete použít horní / spodní / levou / pravou stranu řídicího kolečka, abyste nastavili, kterou část snímku chcete zvětšit. Otočením řídicího kolečka zaostřete. Změnu rozsahu zvětšení můžete také provést stisknutím středu řídicího kolečka.