Nastavení Wi-Fi: Reset SSID/Hesla

Tento přístroj sdílí informace o připojení pro [Odeslat do smartph.] a [Připojení] v [Ovl. smartphonem] se zařízeními, která mají povolení k připojení. Pokud chcete změnit zařízení, která mají povolení se připojit, resetujte informace o připojení.

  1. MENU(Síť) → [Nastavení Wi-Fi][Reset SSID/Hesla][OK].

Poznámka

  • Pokud připojíte tento přístroj ke smartphonu po resetování informací o připojení, musíte udělat nastavení pro smartphone znovu.