Dotyková obsluha

Nastaví zda se budou aktivovat dotykové operace na displeji.

  1. MENU (Nastavení) → [Dotyková obsluha] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Aktivuje činnost dotykem.
Vypnuto:
Deaktivuje činnost dotykem.