ISO

Citlivost na světlo je vyjádřena číslem ISO (doporučený index expozice). Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.

 1. MENU(Nastavení snímání1) → [ISO] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

RŠ pom. více sním.:
Kombinací průběžných snímků vytvoří snímek s nižším šumem. Stiskem pravé strany vyvolejte stránku nastavení, pomocí horní/spodní strany řídicího kolečka poté vyberte požadovanou hodnotu.
Vyberte požadované číslo ISO mezi ISO AUTO nebo ISO 200 – ISO 25600.
ISO AUTO:
Nastaví citlivost ISO automaticky.
ISO 80 – ISO 12800:
Nastaví citlivost ISO ručně. Výběrem vyššího číslo zvýšíte citlivost ISO.

Tip

 • Rozsah citlivosti ISO, který je nastaven automaticky, můžete změnit v režimu [ISO AUTO]. Vyberte [ISO AUTO], stiskněte pravou stranu řídicího kolečka a nastavte požadované hodnoty pro [Maximum ISO AUTO] a [Minimum ISO AUTO]. Hodnoty se také použijí při snímání v režimu [ISO AUTO] v [RŠ pom. více sním.].

Poznámka

 • Když je [Formát souboru] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG], [RŠ pom. více sním.] nelze vybrat.
 • Když je vybráno [RŠ pom. více sním.], blesk (prodává se samostatně) [Opt. dyn. rozs.] nebo [Auto HDR] nelze použít.
 • Když je [Profil obrazu] nastaven na něco jiného než [Vypnuto], [RŠ pom. více sním.] nelze vybrat.
 • Když je [Obrazový efekt] nastaven na něco jiného než [Vypnuto], [RŠ pom. více sním.] nelze vybrat.
 • Při použití následujících funkcí je vybráno [ISO AUTO]:
  • [Inteligentní auto]
  • [Volba scény]
  • [Plynulé panoráma]
  • [Inteligentní auto]
 • Když je citlivost ISO nastavena na hodnotu nižší než ISO 125, rozsah pro jas objektu, který lze zaznamenat (dynamický rozsah), se může zmenšit.
 • Čím vyšší je hodnota ISO, tím více šumu se na snímku objeví.
 • Dostupná nastavení ISO se budou lišit podle toho, zda snímáte fotografie, videa nebo používáte HFR.
 • [RŠ pom. více sním.] není k dispozici, když je [Režim pohonu] nastaveno na [Kontinuální snímání].
 • Při snímání videa jsou k dispozici hodnoty ISO mezi 125 a 12800. Je-li hodnota ISO nastavena na hodnotu nižší než 125, nastavení se automaticky přepne na 125. Až dokončíte záznam videa, hodnota ISO se vrátí na původní nastavení.
 • Dostupný rozsah citlivosti ISO se liší podle nastavení pro [Gamma] v [Profil obrazu].
 • Když použijete [RŠ pom. více sním.], trvá přístroji nějakou dobu, než provede zpracování překládáním snímků.
 • Když vyberete [ISO AUTO] s režimem snímání nastaveným na [P], [A], [S] nebo [M], bude citlivost ISO automaticky nastavena v nastaveném rozsahu.