Reducera vindbrus

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om blåsljud ska dämpas genom att skära bort det undre registret av ljudet som matas in via den inbyggda mikrofonen. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.

Använd denna funktion med vindskyddet om blåsljudet fortfarande kan höras, även om blåsljud minskas genom användning av vindskyddet (medföljer).

  1. MENU (Tagning) → [Ljudinspelning][Reducera vindbrus] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Ljudet av blåsten minskas.
Av:
Ljudet av blåsten minskas inte.

OBS!

  • Ljudkvaliteten kan avvika från de normala inspelningsinställningarna när [Reducera vindbrus] är inställt på [På].
  • När en separat mikrofon (säljs separat) används fungerar inte [Reducera vindbrus]-funktionen.